Over Duurzame Balans


Filosofie

“Je waarneming en overtuigingen vormen je beleving”

Bij Duurzame Balans richt ik mij op de kwalitatieve beleving van het leven. Het leven bestaat uit vele facetten en het lijkt een enorme kunst te zijn om het allemaal op orde te houden. Elk persoon wordt belemmerd, of dit nou in aanleg aanwezig was, of door gebeurtenissen veroorzaakt. Bij Duurzame Balans ga ik er van uit dat met begrip van de levensloop (levensfasen) en het ingrijpen op overtuigingen gebaseerde strategieën het verschil tussen dag en nacht kan maken. Ik heb dit zelf veelvuldig in mijn leven met succes toegepast.

“Een gezonde geest in een gezond lichaam”.

Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat de connectie tussen lichaam en gedachten van groot belang is. Door het trainen van het lichaam zal je uiteindelijk beter kunnen functioneren in het dagelijks leven. Denksport hoort daar ook bij, het traint de hersenen.

“Hou het simpel”

Bij Duurzame Balans maak ik het niet moeilijker dan nodig. Er zit veel wetenschap achter de behandeling, dat klopt. Ik ga je er niet onnodig mee vermoeien. Welk niveau je ook hebt, ik blijf jouw taal spreken. Tijdens de behandeling ga je genoeg uitdagingen tegen komen. Het laatste wat ik wil is dat de drempel van de behandelingswijze zelf ook een lastig obstakel is.

“Werken vanuit positiviteit”

Een positieve grondhouding is de halve winst. Er kan ons van alles mankeren en we kunnen daar veel last van hebben. Toch is het belangrijk om vooral te kijken naar de dingen die wel kunnen. De ervaringen die je krijgt door toch dingen te bereiken zullen veel voldoening geven en je op termijn krachtiger maken.

“Practice what you preach”

Een goed advies is alleen een goed advies als je deze zelf hebt doorleefd. Soms onderschatten we de uitdaging die de ander heeft bij het uitvoeren van een advies. Ik doe mijn uiterste best om mij zoveel mogelijk in jouw beleving te verplaatsen. Je zal van mij geen adviezen krijgen die misschien wel logisch zijn maar in de praktijk om subjectieve reden eigenlijk onhaalbaar blijken.


Beroeps- en belangenverenigingen

Bij Duurzame Balans streef ik naar een goede kwaliteit van dienstverlening. Om deze kwaliteit enigszins toetsbaar te maken ben ik ingeschreven bij PsyNIP, het Nederlands instituut voor Psychologen. Ook ben ik aangesloten bij het NVNLP, de Nederlandse belangenvereniging voor NLP. In de toekomst zullen meer inschrijvingen bij andere beroepsverenigingen volgen.